شیر فشار شکن ( کنترل فشار )

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 50 - 800 میلمتر - فشار 10 - 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
785,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
20,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
14,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
60,000 - 60,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
220,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
371,910 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
325,710 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,337,490 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
400 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...