شیر صافی مدل y

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 50 - 300 میلی متر - فشار 10 - 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
6,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
25,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
191,730 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
55,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
7,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
456,750 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,772,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
577,185 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...