شیر سوزنی (نیدل)

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیرهای سوزنی یا plunger جهت کنترل فشار، سرعت و ارتفاع جریان مورد نیاز استفاده می شود. این شیرها در صنایع مختلف آب و فاضلاب، انرژی و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
9,100 - 120,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
4,100,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,600,000 - 5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
43,100,000 - 44,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 2,560,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 3,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
20,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,700,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
150,000 - 41,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
28,500,000 - 31,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
45,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...