شیر تغذیه راد دار FC

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

قیمت:   3,700,000 - 13,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیر تغذیه راد دار FC ، شیر تغذیه سایزهای : 1"- 1 1/2"- 2"- 3" شیر تغذیه راد دار برنزی/فولادی فلانچ دار کلاس 150/300

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
95,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 500,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
85,199,400 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
500,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 300,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 50,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000,000 - 3,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
768,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
9,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
791,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
5,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000,000 - 200,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
772,800,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 - 30,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 - 2,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
73,325,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000,000 - 700,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1 قطعه
123,160,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,300,000,000 تومان
کارنو صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,700,000 - 4,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,700,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,400,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,900,000 - 5,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...