شیر تخلیه هوا مدل خلأ شکن

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 300 - 1000 میلی متر - فشار 10 الی 40 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
200,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
14,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
30,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
238,350 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
911,715 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
7,544,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
4,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
7,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
18,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
2,000 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...