شیر تخلیه فلانچ دار1/2 1 اینچ فولادی

دسته بندی محصول:  بویلر

قیمت:   4,900,000 - 5,700,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر تخلیه فلانچ دار BDV مخصوص دیگ بخار برند: راددار جنس: فولادی سایزهای : 1/2 1" کلاس : 300


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فولاد ماشین دلیجان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 9,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 - 5,300,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 - 4,400,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,900,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 16,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,600,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 13,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
3,850,000 - 4,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 - 10,200,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 11,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 14,000,000 تومان
تولیدی راد دار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 - 10,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,800,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,700,000 - 6,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...