شیر تخلیه اسپیراکس سارکو spirax sarco

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر تخلیه اسپیراکس سارکو spirax sarco ، انواع شیرهای تخلیه دستی، موتوری و خودکار همراه با تایمر اسپیراکس سارکو انگلستان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 21,500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 2,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
31,000 - 40,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 - 2,110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
23,000 - 170,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,100,000 - 19,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,100,000 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
180,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
910,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...