شیر تخلیه اسپیراکس سارکو spirax sarco

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

شیر تخلیه اسپیراکس سارکو spirax sarco ، انواع شیرهای تخلیه دستی، موتوری و خودکار همراه با تایمر اسپیراکس سارکو انگلستان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 دستگاه
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,995,985 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 2,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,446,165 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 دستگاه
35,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...