شیر استاپ (توقف) sv سایز 5 اینچ فولادی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   7,600,000 - 9,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
شیر استاپ(توقف) sv ، شیر استاپ (توقف) شیر 90 درجه برند: راددار جنس: 5 کلاس : 300


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
256,725 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
6,115,200 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,350,000 - 7,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 - 61,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
28,550,000 - 31,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 65,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
25,100,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
41,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,138,240 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
14,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
23,500 - 170,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
238,350 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 - 6,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,200,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 6,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,800,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,700,000 - 5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,400,000 - 5,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...