شیر آلات-Valve

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

Ball Valve-check valve-Glob valve-Gate valve-Butterfly valve-SDV valve-MOV valve,..

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
210,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
722,925 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
200,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,100,000 - 7,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
364,980 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
408,975 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
910,000 - 1,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,817,445 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
60,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
257,880 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
100,000 - 51,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 31,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...