شیر آتش نشانی دفنی

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

توقف تولید و فروش

سایز 80 - 100 میلی متر - فشار 10 -16 بار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
220,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
11,946,765 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1
34,320 - 3,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,949,220 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
238,350 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
280,770 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
5,700,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
40,000 - 9,400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,226,400 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
20,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1
200,000 - 350,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...