شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "4

The Italian heavy wire is 20 times the size of "4

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   3,772,650 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/2شیرفلکه 20 بار از سایز 1/2 الی 5 اینچ -فلکه سنگین سیم ایتالیا-


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 30,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 5,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 - 20,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,400 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 - 50,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
72,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
4,000 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 4,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
400 - 40,000,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
2,700 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
135,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,600 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
15,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...