شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "2

The Italian heavy wire is 20 times the size of "2

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   911,715 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/2شیرفلکه 20 بار از سایز 1/2 الی 5 اینچ -فلکه سنگین سیم ایتالیا-


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 220,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,100,000 - 15,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 26,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 3,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
8,100 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
7,100 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 2,800,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
910,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 5,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
5,700,000 - 6,500,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...