شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/4 1

The Italian heavy wire is 20 times the size of "1/4 1

دسته بندی محصول:  شیر فلکه

قیمت:   456,750 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
شیرفلکه سیم ایتالیا سنگین 20 بار سایز "1/2شیرفلکه 20 بار از سایز 1/2 الی 5 اینچ -فلکه سنگین سیم ایتالیا-


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
36,000,000 - 41,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پیمان بخار آتیه
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 710,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آهن پارس پولاد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
28,000,000 - 31,600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 2,200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,570,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 21,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
36,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
58,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
36,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
16,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
17,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...