شلنگ فلکسیل سایز1/4 1 اینچ طول80 سانت

Flexile hose 1 1/4 inches long 80 cm

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

شلنگ فلکسیبل سایز 1/2 -3/4 -1 اینچ -1/4 1- 1/2 1 و 2 اینچ در طول های 20 سانت الی 100 سانت- شلگ فن کویلی -شلنگ پکیجی-شلنگ اسپرینکلر-شلنگ رابط-شیلنگ هواساز-شیلنگ صنعتی -لوله قابل انعطاف-شلنگ ارتباط پمپ


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
5,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
920,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
7,750,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
1,600 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
2,700 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
5,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
3,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
15,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...