شلنگ فلکسیل سایز1/2 1 اینچ طول40 سانت

Flexile hose 1 1/2 inches long 40 cm

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

شلنگ فلکسیبل سایز 1/2 -3/4 -1 اینچ -1/4 1- 1/2 1 و 2 اینچ در طول های 20 سانت الی 100 سانت- شلگ فن کویلی -شلنگ پکیجی-شلنگ اسپرینکلر-شلنگ رابط-شیلنگ هواساز-شیلنگ صنعتی -لوله قابل انعطاف-شلنگ ارتباط پمپ


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
6,595,800 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
7,986,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
7,086,300 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
10,264,300 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پویش تهویه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
46,800 تومان
حداقل سفارش  14 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
164,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
68,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
19,600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
32,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
107,100 تومان


در حال ارسال اطلاعات...