شفت برای کرکره های اتوماتیک

دسته بندی محصول:  سایر لوازم درب و پنجره

توقف تولید و فروش

تولید انواع شفت (محور ) برای کرکره های اتوماتیک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
رایا ابزار یوتاب
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
رایا ابزار یوتاب
حداقل سفارش  1 متر
1,150,000 - 1,250,000 تومان
ایساتیس درب
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسیا وین
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسیا وین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسیا وین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسیا وین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
رایا ابزار یوتاب
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
تولیدی صنعتی پروفیل سپهر
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
آسیا وین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بابیران
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بابیران
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بابیران
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بابیران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...