شانه بازوبند الاستیک تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

شانه بازوبند الاستیک تن یار با حمایت از ناحیه شانه و بازو و گرم نگه داشتن موجب پیشگیری و درمان دررفتگی شانه می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,950,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 6,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
636,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
271,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
645,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
310,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
250,000 - 700,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
7,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
479,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
150,000 - 2,200,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
150,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...