سینک های استیل بیمارستانی

دسته بندی محصول:  سایر مبلمان بیمارستانی

قیمت:   5,500,000 - 15,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
انواع سینک های استیل بیمارستانی (با کابینت وبدون کابینت)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
75,000 - 105,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
270,000 - 320,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15
300,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
270,000 - 320,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
7,500,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 38,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 9,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 6,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
7,500,000 - 15,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
8,050,000 - 18,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
5,400,000 - 8,100,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
7,800,000 - 10,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
17,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,800,000 - 17,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,050,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 170,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,100,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,500,000 - 24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
19,210,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,600,000 - 13,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,520,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,100,000 - 85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 135,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...