سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145 سیو درایو زیمنس 80/104kW SIEMENS SIMODRIVE E/R power supply

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,150,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,350,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 45,000,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,950,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,600,000 - 9,000,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,550,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,200,000 - 14,000,000 تومان
پیشرو تدبیر آراد
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...