سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145 سیو درایو زیمنس 80/104kW SIEMENS SIMODRIVE E/R power supply

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پناپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارت کنترل خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارت کنترل خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 25,000,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
650,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارت کنترل خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارت کنترل خراسان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,100,000 - 12,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
810,000 - 1,250,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارت کنترل خراسان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...