سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145 سیو درایو زیمنس 80/104kW SIEMENS SIMODRIVE E/R power supply

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
321,000 - 900,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
780,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,100,000 - 14,300,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
321,000 - 900,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
950,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
880,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,800,000 - 4,950,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
405,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
302,000 - 900,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
850,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,400,000 - 8,500,000 تومان
پناپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
930,000 تومان
پویا صنعت ماهر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...