سیل های پنوماتیکی و هیدرولیکی

Production of pneumatic and hydraulic pumps

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

تولید سیل، تولید پکینگ، هیدرولیک، پنوماتیک، پکینگ دوطرفه، تولید قطعات آب بندی، ضداسید تولید قطعات لاستیکی و پلیمری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
16,500 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کالای مسعود
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
3,500 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
16,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
2,800 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
13,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
3,600 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
600 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
13,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  30
200,000 تومان
حداقل سفارش  10
160,000 تومان
حداقل سفارش  10
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  10
440,000 تومان
حداقل سفارش  10
112,000 تومان
حداقل سفارش  10
54,000 تومان
حداقل سفارش  10
560,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان
حداقل سفارش  10
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
100,000 تومان
حداقل سفارش  10
5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
100,000 تومان
حداقل سفارش  10
104,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...