سیل های پنوماتیکی و هیدرولیکی

Production of pneumatic and hydraulic pumps

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

تولید سیل، تولید پکینگ، هیدرولیک، پنوماتیک، پکینگ دوطرفه، تولید قطعات آب بندی، ضداسید تولید قطعات لاستیکی و پلیمری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  50
40,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...