سیس 9 اکتادسن 820923 مرک

cis-9-Octadecen-1-ol 820923 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   130,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
فروش سیس 9 اکتادسن 820923 مرکcis-9-Octadecen-1-ol 820923 Merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
70,000 - 100,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  1
181,600 تومان
حداقل سفارش  1
182,600 تومان
حداقل سفارش  1
174,200 تومان
حداقل سفارش  1
152,400 تومان
حداقل سفارش  1
138,300 تومان
حداقل سفارش  1
153,400 تومان
حداقل سفارش  1
144,400 تومان
حداقل سفارش  1
108,400 تومان
حداقل سفارش  1
109,300 تومان
حداقل سفارش  1
137,200 تومان
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
حداقل سفارش  1
169,600 تومان
حداقل سفارش  1
186,400 تومان
حداقل سفارش  1
188,400 تومان
حداقل سفارش  1
133,600 تومان
حداقل سفارش  1
102,600 تومان
حداقل سفارش  1
105,600 تومان
حداقل سفارش  1
161,600 تومان


در حال ارسال اطلاعات...