سیستم قالب تونلی

دسته بندی محصول:  قالب (بتن)

قیمت:   3,800 - 4,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سیستم قالب تونلی فرم سریعترین روش در قالب بندی انبوه سازی مسکن، بهترین روش جهت اجرای همزمان دیوار و سقف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  500 دستگاه
24,000 - 25,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  500 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
335 - 3,400 تومان
حداقل سفارش  100 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 دستگاه
2,500 - 2,550 تومان
حداقل سفارش  500 دستگاه
3,400 - 3,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...