سیستم تخلیه اتوماتیک دیگ بخار فارس بخاران مدل MSF3

Farsbokharan Automatic Blowdown model MSF3

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کنترلی

توقف تولید و فروش

این دستگاه با مجهز بودن به سیستم فرمان تمام الکترونیکی عمل خروج آب اشباع شده و مواد معلق موجود در آب را به صورت اتوماتیک انجام می دهد که این امر باعث افزایش طول عمر مفید دیگ می گردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,600,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 400,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
44,500,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 12,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
600,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فنی مهندسی ماهان فراز ایساتیس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوژن صنعت جهان
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 10,000,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فناوران انرژی سبز
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
800,000,000 تومان
مهندسی مدیس الکترونیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...