سیستم ایرلاک انبار دارویی غذایی

Food & Medicine Airlock Warehouse

دسته بندی محصول:  تجهیزات حمل و نگهداری بار

توقف تولید و فروش

سیستم ایرلاک درنیک, مجموعه ای برای هوابندی و سیل کردن کامیون ها به هنگام بارگیری در مبادی ورودی انبارها است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
10,000,000 - 100,000,000 تومان
گروه بازرگانی بین المللی پارسیان شانگهای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 10,000,000,000 تومان
گروه بازرگانی بین المللی پارسیان شانگهای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 5,000,000,000 تومان
گروه بازرگانی بین المللی پارسیان شانگهای
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
هیرسا کیفیت پاسارگاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  500
50,000 - 65,000 تومان
پیشگامان مدبرگستر پایدار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...