سیستم آنلاین مانیتورینگ ترانسفورماتور

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

سیستم پایش دایم ترانسفورماتور برای ترانسفورماتورهای 10 مگاولت آمپر به بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
224,640 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
4,181,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
125,040 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
197,337 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
2,608,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
8,334,900 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
900,000 - 3,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1
95,040 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
4,112,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
34,560 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
2,419,200 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
112,320 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
200,000 - 400,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
1,398,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
192,153 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
2,581,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
39,000,000 - 45,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...