سیتم درزبندی سیکا Sikadur-Combiflex

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

سیتم انحصاری آب بندی درزهای سیکا دور 31 Combiflexسیستم انحصاری سیکا برای آب بندی و درزهای الاستیک است که به عنوان یک راه حل نهایی برای آب بندی سازه , مورد استفاده قرار می گیرد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 - 500,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
40,000 - 1,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
100,000 - 1,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
30,000 - 100,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
500,000 - 5,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
100,000 - 2,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 - 800,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
50,000 - 500,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
1,000,000 - 5,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 300,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
100,000 - 5,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
100,000 - 2,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 1,500,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
100,000 - 2,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
50,000 - 300,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,500 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...