سپورت دستی تراش TN71 (مونتاژ کارخانه ماشین سازی تبریز)

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   12,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سپورت دستی تراش TN71 (مونتاژ کارخانه ماشین سازی تبریز) این سپورت بصورت کامل ارایه می گردد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
130,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
460,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
391,116,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
1,311,370,934 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
283,595,982 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
322,352,676 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
462,073,127 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
214,379,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
435,806,852 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
260,159,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
256,177,359 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
232,909,674 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 قطعه
601,623,647 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,747,640,600 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,911,848,446 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
435,806,852 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
7,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
260,159,674 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...