سپتوم

Inlet septa

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سپتوم قطعات مصرفی که در دستگاه های کروماتوگرافی (GC) مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
24,000,000 - 31,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
44,000,000 - 60,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 بسته
46,000,000 - 51,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000,000 - 1,400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
34,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...