سوپر روانساز بتن BCB16

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

سوپر روانساز BCB16 به عنوان عامل روان کننده قوی و کاهنده شدید آب مصرفی با قابلیت پراکندگی ذرات سیمان و تاثیر کندگیری کنترل شده بر روی بتن و تسریع در روند کسب مقاومت نهائی بتن بکار می رود .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سپید گچ ساوه
حداقل سفارش  25
12,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
55,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
132,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  20
2,000 - 50,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  20
10,000 - 50,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...