سولفات مس

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش کلیه مواد شیمیایی از معتبرترین برندهای دنیا مرک ، اکروس ، ... جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت میناتجهیزآریا مراجعه فرمائید .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
106,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,020,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
144,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
111,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  160
35,000 - 38,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
168,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
145,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
165,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...