سولفات مس محصول کمپانی شارلو

Copper(||) Sulfate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کوپر دو سولفات پنتا هیدرات ری ایجنت، ACS, Ph EUR, ISO گرید محصول کمپانی شارلو با بسته بندی یک کیلوگرمی ( فروش کمتر از یک کیلو گرم مقدور است) تاریخ دار و با بچ قابل استعلام. مناسب تمامی آزمایشگاه ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
485,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
110 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 بسته
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
234,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
435,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...