سولفات مس محصول کمپانی شارلو

Copper(||) Sulfate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کوپر دو سولفات پنتا هیدرات ری ایجنت، ACS, Ph EUR, ISO گرید محصول کمپانی شارلو با بسته بندی یک کیلوگرمی ( فروش کمتر از یک کیلو گرم مقدور است) تاریخ دار و با بچ قابل استعلام. مناسب تمامی آزمایشگاه ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  99 بسته
900,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
332,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 بسته
900,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
174,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...