سولفات سدیم

Sodium Sulfate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سولفات سدیم در صنایع شوینده نمک گلوبر دکاهیدرات 10 آبه و 7 آبه محصول کیمیا پارس شایانکار


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
171,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
134,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
104,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
124,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 تن
202,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
174,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
650 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
133,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  330 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...