سولفات آلومینیوم aluminium sulphate

دسته بندی محصول:  سولفات

توقف تولید و فروش

سولفات آلومینیوم aluminium sulphate سولفات آلومینیوم تولیدی این شرکت با برند آلوم گرند Alum Grand پودر کریستالی سفید رنگی است با فرمول شیمیایی Al2 (SO4)3 .14 H2O

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  300 گرم
25,000 - 35,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی کیمیاگران برتر زنگان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
اکسیر فرآیند اسپادانا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
اکسیر فرآیند اسپادانا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
اکسیر فرآیند اسپادانا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
اکسیر فرآیند اسپادانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...