سوش میکروبی (لیوفیلیزه) استروپتوکوک پاتوژن A بهارافشان

Microbial strain(lyophilized) Streptococcus pathogen A

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) Strep. group A ATCC:19615 استروپتوکوک پاتوژن A بهارافشان بهترین کیفیت - کمترین قیمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,000,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 17,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
280,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تاناکا ( اندیشه تجهیز آریا )
حداقل سفارش  1
104,000,000 - 518,200,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
450,000,000 - 560,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
430,000 - 6,700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 2,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
34,000,000 - 41,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000,000 - 2,300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
46,000,000 - 51,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...