سود پرک (سدیم هیدروکسید)

Sodium hydroxide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سود پرک یا سدیوم هیدروکسید در شرکت اکسین شیمی در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد سود پرک ماده‌ای جامد و سفیدرنگ و به شکل پرک شده و یا گرانوله که با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲,۱۳ گرم است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
48,000 - 53,000 تومان
شرکت مواد افزودنی شیمیایی فارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
144,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
101,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
183,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...