سود پرک (سدیم هیدروکسید)

Sodium hydroxide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سود پرک یا سدیوم هیدروکسید در شرکت اکسین شیمی در کیسه های 25 کیلویی عرضه میگردد سود پرک ماده‌ای جامد و سفیدرنگ و به شکل پرک شده و یا گرانوله که با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲,۱۳ گرم است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
116,000 - 120,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...