سود پرک در تهیه مواد شیمیایی %50

Caustic Soda Flake

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سود پرک در تهیه مواد شیمیایی %50سود پرک در تولید مواد شیمیایی %50 محصول کیمیا پارس شایانکار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
156,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 تن
250,000 - 500,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200 تن
9,000 - 10,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 تن
150,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
22,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
108,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  330 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...