سود مایع %50 کیمیا

Caustic Soda lye

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سود مایع که با نام‌های هیدروکسید سدیم مایع و سود سوز آور مایع نیز شناخته می‌شود دارای فرمول شیمیایی NaOH است. سود مایع %50 کیمی افروش مایع سوزآور قلیا با دو غلظت ۵۰% و ۳۰% محصول کیمیا پارس شایانکار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
188,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
149,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
162,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
191,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,030,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
126,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
107,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...