سوئیچ سیسکو - Switch Cisco - سوئیچ سیسکو WS-C2960G-24TC-L

دسته بندی محصول:  سوئیچ شبکه

توقف تولید و فروش

Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 T/SFP

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
5,800,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
3,500,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
5,800,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
1,111,111,111,111 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 عدد
5,300,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 عدد
360,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
24,500,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  3 عدد
140,000 تومان
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فنی و مهندسی پویاتل
حداقل سفارش  1 عدد
2,140,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 عدد
3,100,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
33,000,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
230,000,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا
حداقل سفارش  1 عدد
6,678,000 تومان
گروه بازرگانی کنکاش
حداقل سفارش  1 عدد
1,111,111,111,111 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
نوین پرداز سیستم آرکا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
40,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
39,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
39,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
39,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...