سنسور فشار ضد انفجار ایتالیایی NOVA FIMA

دسته بندی محصول:  سنسور های فشار

توقف تولید و فروش

سنسور فشار ضد انفجار ایتالیایی NOVA FIMA یا کنترلر فشار نوا فیما مدل SX18 ، در گسنره های متفاوت با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر دارای حساسیت بالا ارایه توسط شرکت مهندسی جی ای تی کو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
2,850,000 - 3,950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
2,900,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
سکا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجش گستر کاوه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اتوماسیون صنعتی نادین تک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی بازرگانی جی ای تی کو


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...