سقف کاذب کناف فلت ضد رطوبت D112 A

دسته بندی محصول:  پوشش سقف

توقف تولید و فروش

سقف کاذب کناف فلت ضد رطوبت D112 A سقف کاذب کناف فلت ضد رطوبت سقف های کاذب کناف یکپارچه تیپ یک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 قطعه
800,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  200 قطعه
320,000 - 350,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
فام نمای نگارا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
معماری و دکوراسیون داخلی نوژا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاراناب گستر - (کارانا )
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  100 قطعه
120,000 - 150,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  200 قطعه
250,000 - 400,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  40 قطعه
180,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...