سقف کاذب فلزی تایل سازه پنهان

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

سقف کاذب فلزی تایل سازه پنهان نمونه ای از سقف های کاذب تولیدی لمبه کاران زرین می باشد که زیر سازسی آن مخفی بوده و قابل رویت نمی باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 کارتن
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  112 کارتن
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  100 کارتن
10,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  200 کارتن
145,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  30 کارتن
138,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آق پروفیل گلستان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  30 کارتن
190,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  50 کارتن
185,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  10 کارتن
30,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  150 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  500 کارتن
توقف تولید و فروش
کارتن پلاست غرب
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  200 کارتن
129,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...