سقف کاذب فلزی تایل سازه پنهان

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

سقف کاذب فلزی تایل سازه پنهان نمونه ای از سقف های کاذب تولیدی لمبه کاران زرین می باشد که زیر سازسی آن مخفی بوده و قابل رویت نمی باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  30 کارتن
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  200 کارتن
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  100 کارتن
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  40 کارتن
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  500 کارتن
توقف تولید و فروش
کارتن پلاست غرب
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  4 کارتن
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  150 کارتن
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...