سقف کاذب تایل آلومینیومی 60*60 کدکن

aluminium tiles

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

سقف کاذب تایل آلومینیومی 60*60 کدکن ، خرید یا فروش انواع پنل سقفی الومینیوم 60x60 با ضخامت 0.6 میلیمتر با قیمت تولید کننده .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  4 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان نما آبی بوم
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  100 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  112 متر مربع
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  150 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
پرتو فن
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  500 متر مربع
توقف تولید و فروش
کارتن پلاست غرب
حداقل سفارش  100 متر مربع
50,000 - 120,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  40 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  200 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  40 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر مربع
390,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  20 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...