سطل یا مخزن زباله ( آشغال ) پارکی پایه دار شهری

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

سطل یا مخزن زباله ( آشغال ) پارکی پایه دار شهری ، سطل اشغال پارک ها و معابر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 300,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
33,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
205,000 - 250,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
32,700 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
18,000 - 23,500 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...