سطل زباله پلاستیکی بیمارستان SP-12

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

از سطل زباله بیمارستانیِ ارائه شده توسط ایمن ترافیک که از بدنه ای بسیار محکم برخوردار بوده مزیت سطل های زباله عدم برخورد دست با درب سطل میباشد که از انتقال آلودگی جلوگیری مینماید


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  2 قطعه
76,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  6 قطعه
100,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 300,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 قطعه
95,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
95,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
95,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
145,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000 تومان
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...