سطل زباله مدرن شهری RS-21

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

دراین سطل حجم زیادی از زباله را میتوان در آن جمع آوری نمود سطل آشغال شهری با طراحی مدرن و هم چنین مقاومت و استحکام بالا در برابر تغییرات دما و شرایط جوی گوناگون توسط ایمن ترافیک کالا صورت می گیرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 قطعه
3,000,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 قطعه
1,100,000 - 6,200,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  6 قطعه
55,000 - 114,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  5 قطعه
3,000,000 - 6,900,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  12 قطعه
90,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 قطعه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  20 قطعه
19,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  20 قطعه
19,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  2 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 450,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 قطعه
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...