سطل زباله فلزی شهری KAM- 210

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

سطل زباله شهری ضربه گیر و هنگام برخورد اجسام سنگین مانع از آسیب به محفظه می شود و در برابر مواد آتش زا مقاوم می باشد.ایمن ترافیک کالا اقدام به فروش انواع سطل زباله شهری در اندازه های متفاوت کرده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 قطعه
95,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  2 قطعه
62,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 قطعه
170,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 قطعه
205,000 - 250,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
175,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
32,700 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 قطعه
78,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
18,000 - 23,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 قطعه
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...