سطل زباله شهری پایه دار RS-22

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

دراین سطل حجم زیادی از زباله را میتوان در آن جمع آوری نمود سطل آشغال شهری با طراحی مدرن و هم چنین مقاومت و استحکام بالا در برابر تغییرات دما و شرایط جوی گوناگون توسط ایمن ترافیک کالا صورت می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
98,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
95,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
18,000 - 23,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
205,000 - 250,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 300,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
33,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
27,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 قطعه
170,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6 قطعه
78,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 قطعه
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...