سطل زباله توری پلاستیکی

Plastic mesh trash

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

قیمت:   25,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سطل زباله توری پلاستیکی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12
33,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  4
170,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12
27,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12
32,700 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  12
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6
78,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  2
62,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12
18,000 - 23,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  10
1,000,000 - 6,200,000 تومان
نما آوای گلچین
حداقل سفارش  1
430,000 تومان
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
345,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,500 تومان
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  1
14,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,500 تومان
حداقل سفارش  1
3,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...