سطل زباله ایستاده شهری چوبی

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

توقف تولید و فروش

ویژگی های سطل زباله شهری حجم کافی بوده که نیاز شهروندان را رفع کند ایمن ترافیک سطل آشغال چوبی شهری را با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه می کند و امکان خرید اینترنتی محصول نیز وجود دارد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 300,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  6 عدد
78,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  4 عدد
170,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
98,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
390,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
32,700 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
205,000 - 250,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  12 عدد
33,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  2 عدد
62,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...