سطل زباله استیل زیر سیگاری دار 70 A

دسته بندی محصول:  سطل زباله (سطل آشغال)

قیمت:   300,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سطل زباله استیل زیر سیگاری دار 70 A وحدت دارای محل خاموش کردن سیگاردرفضا های عمومی با ظاهری زیبا و بدنه ی محکم ومقاوم و درب دریچه انداختن زباله و قطعات جداشونده میباشد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
27,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
52,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
95,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
65,000 - 97,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  12 عدد
32,700 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  12 عدد
33,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  2 عدد
62,000 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
98,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 410,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 عدد
18,000 - 23,500 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 55,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
82,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 عدد
170,000 تومان
دنیا پلاستیک 110


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...